Dao-Jing (Hu Tao-Ching) Hu

Corresponding member no: 
C 448
Date et lieu de naissance: 
Shanghai, P. Rep. of China, February 23rd, 1913
Date et lieu de deces: 
Shanghai, P. Rep. of China, November 6th, 2004